Όροι Χρήσης Member Card

1. Η Member Card χορηγείται προς όλους τους πελάτες των καταστημάτων «Hacienda», από εδώ και στο εξής καλούμενης ως «Εταιρία», που συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση έκδοσης κάρτας.

2. Ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι τα προσωπικά του στοιχεία είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησής τους αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώνει την Εταιρία. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση της κάρτας και η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή κακής χρήσης της. Στην περίπτωση της απώλειας ή κλοπής ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία.

3. Ο κάτοχος της κάρτας απολαμβάνει τα προνόμια που ορίζει η Εταιρία σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της κάρτας κατά τις αγορές στα καταστήματά της. Στο πλαίσιο του προγράμματος πιστότητας, η Εταιρία δύναται να ανταμείβει τον πελάτη παρέχοντάς του «πόντους». H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών. Οι «πόντοι» μπορούν να εξαργυρωθούν σε επόμενες αγορές σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρίας και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Κατά την εξαργύρωση των «πόντων» η Εταιρία δε φέρει καμία υποχρέωση ελέγχου ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης.

4. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την κάρτα καθώς και να προβεί σε διακοπή του προγράμματος πιστότητας, χωρίς να ενημέρωσει τους πελάτες της, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρίας προς τους πελάτες της.

5. Η Εταιρία θα διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων με τα στοιχεία των κατόχων κάρτας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) καθώς και τη σχετική ελληνική νομοθεσία. Ο πελάτης έχει τo δικαίωµα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση, μεταφορά ή διαγραφή των στοιχείων του που τηρούνται σε αρχείο απευθυνόμενος με αίτημά του στην Εταιρία είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@haciendacafe.gr είτε με επίσκεψή του σε ένα από τα καταστήματα της Εταιρίας. Πρόσβαση στα στοιχεία του πελάτη έχουν οι εργαζόμενοι των καταστημάτων «Hacienda». Τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη μαζί με τον αριθμό κάρτας του και το ονοματεπώνυμό του κοινοποιούνται σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και προωθητικών ενεργειών, οι οποίοι έχουν συνάψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας με τα καταστημάτα «Hacienda». Η Εταιρία θα διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία του πελάτη για όλο το διάστημα λειτουργίας της.
Περισσότερα σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα www.haciendacafe.gr/privacy

✔️Χρειαζόμαστε το ονοματεπώνυμο σας για να γνωρίζουμε ποιος είναι ο κάτοχος της κάρτας.

✔️Χρειαζόμαστε τη διεύθυνσή σας για στατιστικούς λόγους και για πιθανή αποστολή της κάρτας σε περίπτωση απώλειας.

✔️Χρειαζόμαστε τον αριθμό του κινητού σας για να σας ενημερώνουμε για προωθητικές ενέργειες ή για να σας γνωστοποιήσουμε τυχόν νίκη σας στους διαγωνισμών ή στις κληρώσεις που διεξάγουμε. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω κλήσης, sms ή εφαρμογών (π.χ viber).

✔️Χρειαζόμαστε το email σας για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα, προωθητικές ενέργειες ή για να σας γνωστοποιούμε τους νικητές των διαγωνισμών και κληρώσεων που διεξάγουμε.

✔️Χρειαζόμαστε την ημερομηνία γέννησής σας και το φύλο σας για στατιστικούς λόγους, προωθητικές ενέργειες και αποστολή ευχών.