Όροι χρήσης Member Card

1. Η παρούσα κάρτα χορηγείται προς όλους τους πελάτες των καταστημάτων «Café Hacienda», από εδώ και στο εξής καλούμενων ως «Εταιρία», που συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση έκδοσης κάρτας.

2. Ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι τα προσωπικά του στοιχεία είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησής τους αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώνει την Εταιρία.

3. Ο κάτοχος της κάρτας απολαμβάνει τα προνόμια που ορίζει η Εταιρία σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της κάρτας κατά τις αγορές στα καταστήματά της.

4. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση της κάρτας και η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή κακής χρήσης της.

5. Στο πλαίσιο του προγράμματος πιστότητας, η Εταιρία δύναται να ανταμείβει τον πελάτη παρέχοντάς του «πόντους». H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.

6. Οι «πόντοι» μπορούν να εξαργυρωθούν σε επόμενες αγορές σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρίας και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

7. Κατά την εξαργύρωση των «πόντων» η Εταιρία δε φέρει καμία υποχρέωση ελέγχου ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης.

8. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την κάρτα καθώς και να προβεί σε διακοπή του προγράμματος πιστότητας, χωρίς να ενημέρωσει τους πελάτες της, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρίας προς τους πελάτες της.

9. Η Εταιρία θα διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων με τα στοιχεία των πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο πελάτης έχει τo δικαίωµα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων του που τηρούνται σε αρχείο σύµφωνα µε τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις του Ν.2472/1997 και ειδικότερα των άρθρων 11, 12 και 13, απευθυνόμενος με αίτημά του στην Εταιρία είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@haciendacafe.gr είτε με επίσκεψή του σε ένα από τα καταστήματα της Εταιρίας.